Slider

espacios slider

10 ene. 2014

Tutorial: Colores para los botones Seguir y Dashboard
Hola a todos que tal pasaron al Navidad? yo por suerte bastante bien * y espero que vosotros también * hoy les traigo el siguiente tutorial.
<div style="position: fixed; top: 5px; right: 85px;"><a href="http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=5592144585522485075" title="Follow !""><img src="http://3.bp.blogspot.com/-VFR67I2sN1w/Tq-MlfwYs5I/AAAAAAAACE8/FXVvvrmndc8/s1600/fgrey.png" border="0" /></a><div style="position: fixed; top: 5px; right: 2px;"><a  href="http://blogger.com/home" target="_blank" rel="nofollow" title="Dashboard !";"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-vvlILIc1XTA/Tq-Lhi2ZXoI/AAAAAAAACDY/rM1zIIdb2rg/s1600/dgrey.png" border="0" /></a></div></div>

<div style="position: fixed; top: 5px; right: 85px;"><a href="http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=5592144585522485075" title="Follow !""><img src="http://4.bp.blogspot.com/-1lLYsH-9QgM/Tq-MneDAECI/AAAAAAAACFM/YU7qy8WBGyU/s1600/forange.png" border="0" /></a><div style="position: fixed; top: 5px; right: 2px;"><a  href="http://blogger.com/home" target="_blank" rel="nofollow" title="Dashboard !";"><img src="http://1.bp.blogspot.com/--DTv54OL3KI/Tq-LiMAIM4I/AAAAAAAACDg/Y7N7sL-avHU/s1600/dorange.png" border="0" /></a></div></div>

<div style="position: fixed; top: 5px; right: 85px;"><a href="http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=5592144585522485075" title="Follow !""><img src="http://3.bp.blogspot.com/-jiNOP-SjoQg/Tq-Mn7Mq0cI/AAAAAAAACFY/EHVchJ7qbS0/s1600/fpurple.png" border="0" /></a><div style="position: fixed; top: 5px; right: 2px;"><a  href="http://blogger.com/home" target="_blank" rel="nofollow" title="Dashboard !";"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-rSQTHSJCcEU/Tq-LjBOR0qI/AAAAAAAACDk/EAG8Kc1Agrs/s1600/dpurple.png" border="0" /></a></div></div>

<div style="position: fixed; top: 5px; right: 85px;"><a href="http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=5592144585522485075" title="Follow !""><img src="http://2.bp.blogspot.com/-OIxWmcKXuiU/Tq-K4BH7HdI/AAAAAAAACDA/dHI8I7JKt3I/s1600/fgreen.png" border="0" /></a><div style="position: fixed; top: 5px; right: 2px;"><a  href="http://blogger.com/home" target="_blank" rel="nofollow" title="Dashboard !";"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-xx1VjCTYAwE/Tq-Mfkr5rlI/AAAAAAAACEI/w7rzDM26anI/s1600/dgreen.png" border="0" /></a></div></div>

<div style="position: fixed; top: 5px; right: 85px;"><a href="http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=5592144585522485075" title="Follow !""><img src="http://3.bp.blogspot.com/-yU4GnIgRVKg/Tq-K4mQDJ9I/AAAAAAAACDI/RhqL1KgoE-c/s1600/fblue.png" border="0" /></a><div style="position: fixed; top: 5px; right: 2px;"><a  href="http://blogger.com/home" target="_blank" rel="nofollow" title="Dashboard !";"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-sDKEr8klIWo/Tq-MezJHeiI/AAAAAAAACEA/9unrM4Ywhh8/s1600/dblue.png" border="0" /></a></div></div>

<div style="position: fixed; top: 5px; right: 85px;"><a href="http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=5592144585522485075" title="Follow !""><img src="http://2.bp.blogspot.com/-AUkOJ-jpOmU/Tq-K5sNRDXI/AAAAAAAACDM/X9cvm2GOmOg/s1600/follow.png" border="0" /></a><div style="position: fixed; top: 5px; right: 2px;"><a  href="http://blogger.com/home" target="_blank" rel="nofollow" title="Dashboard !";"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-XjSEXM_RCkg/Tq-MdL-Lh2I/AAAAAAAACDw/H7-gg_IKR5Q/s1600/dashboard.png" border="0" /></a></div></div>

Si queremos crear el nuestro propio tenemos que usar el siguiente código:


<div style="position: fixed; top: 5px; right: 85px;"><a href="http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=5592144585522485075" title="Follow !""><img src="URL DE LA IMAGEN FOLLOW" border="0" /></a><div style="position: fixed; top: 5px; right: 2px;"><a  href="http://blogger.com/home" target="_blank" rel="nofollow" title="Dashboard !";"><img src="URL DE LA IMAGEN DASHBOARD" border="0" /></a></div></div>3 comentarios: